Make your own free website on Tripod.com
not equal dweller of the fire and the Dweller of pradise it is the Dweller of Pradise that will be Sucessfull
HAWEENKII RASUULKA SCW(UMAHAATULMUMINIIN EE WANAAGSANAA
Muslim Religion Based On The Teaching Of The Prophet Muhammad; Languages & Religion
Tafsiir: Hilinkatoosan: altaqwaa :Masjidka Tawfiiq:boqolsoon:"islamonline Anasheed addacwah waaniye:SALAAT: RAMADAN: ZAKAT |: SHIFO : XAJ : tawfiiq: Qaamuus:Mini Muslims RUNTA Qur'aanCaqiido shariica:2garre XAJ | RAMADAN | SIIRO | SAXAABADA | SALATZAKAT | SHIFO google
HOMETAFSIIRKAQURAANKADUMARKASALAADAMUXAADARO1MUXAADARO2TAARIIKHDACOMPUTERKAQURBAHA
 
 

1

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Fatihah

Listen

2

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Baqarah

Listen

3

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Imran

Listen

4

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Nisa

Listen

5

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Maidah

Listen

6

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-An'am

Listen

7

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-A'raf

Listen

8

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Anfal

Listen

9

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Taubah

Listen

10

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Yunus

Listen

11

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Hud

Listen

12

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Yusuf

Listen

13

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ar-Ra'd

Listen

14

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ibrahim

Listen

15

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Hijr

Listen

16

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Nahl

Listen

17

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Isra

Listen

18

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Kahf

Listen

19

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Maryam

Listen

20

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Taha

Listen

21

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Anbiya

Listen

22

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Hajj

Listen

23

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mu'minoon

Listen

24

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Noor

Listen

25

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Furqan

Listen

26

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ash-Shuara

Listen

27

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Naml

Listen

28

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qasas

Listen

29

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ankaboot

Listen

30

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ar-Room

Listen

31

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Luqman

Listen

32

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

As-Sajdah

Listen

33

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ahzab

Listen

34

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Saba

Listen

35

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Fatir

Listen

36

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ya-seen

Listen

37

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

As-Saaffat

Listen

38

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Sad

Listen

39

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Az-Zumar

Listen

40

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ghafir

Listen

41

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Fussilat

Listen

42

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ash-Shura

Listen

43

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Az-Zukhruf

Listen

44

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ad-Dukhan

Listen

45

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Jathiya

Listen

46

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ahqaf

Listen

47

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Muhammad

Listen

48

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Fath

Listen

49

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Hujurat

Listen

50

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Qaf

Listen

51

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Adh-Dhariyat

Listen

52

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Tur

Listen

53

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Najm

Listen

54

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qamar

Listen

55

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ar-Rahman

Listen

56

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Waqi'ah

Listen

57

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Hadid

Listen

58

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mujadilah

Listen

59

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Hashr

Listen

60

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mumtahanah

Listen

61

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

As-Saff

Listen

62

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Jumu'ah

Listen

63

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Munafiqoon

Listen

64

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Taghabun

Listen

65

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Talaq

Listen

66

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Tahrim

Listen

67

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mulk

Listen

68

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qalam

Listen

69

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Haaqqah

Listen

70

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ma'arij

Listen

71

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Nooh

Listen

72

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Jinn

Listen

73

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Muzzammil

Listen

74

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Muddath

Listen

75

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qiyamah

Listen

76

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Insan

Listen

77

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mursalat

Listen

78

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Naba'

Listen

79

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Nazi'at

Listen

81

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Takwir

Listen

82

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Infitar

Listen

83

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Mutaffifin

Listen

84

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Inshiqaq

Listen

85

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Burooj

Listen

86

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Tariq

Listen

87

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-A'la

Listen

88

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ghashiya

Listen

89

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Fajr

Listen

90

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Balad

Listen

91

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ash-Shams

Listen

92

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Layl

Listen

93

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Ad-Dhuha

Listen

94

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

As-Sharh

Listen

95

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Tin

Listen

96

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-'alaq

Listen

97

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qadr

Listen

98

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Bayyinah

Listen

99

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Az-Zalzalah

Listen

100

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-'adiyat

Listen

101

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Qari'ah

Listen

102

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

At-Takathur

Listen

103

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Asr

Listen

104

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Humazah

Listen

105

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Fil

Listen

106

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Quraish

Listen

107

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ma'un

Listen

108

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Kauther

Listen

109

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Kafiroon

Listen

110

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Nasr

Listen

111

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Masad

Listen

112

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Ikhlas

Listen

113

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

Al-Falaq

Listen

114

Sh. Abdirashid Sh. Ali Sufi

An-Nas

Listen